Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2011:42

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1992 s. 130;NJA 1942 s. 11;Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 21 januari 1999 i mål T 524-97

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).