Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2011:42

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1992 s. 130;NJA 1942 s. 11;Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 21 januari 1999 i mål T 524-97