Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2011:46

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1988 s. 503 I och II;NJA 1993 s. 724;RH 1995:6;RH 2007:6;RH 2010:49