Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2012:14

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1992 s. 446;NJA 1986 s. 489;NJA 2007 s. 547;NJA 2008 N 14;Barberà, Messegué and Jabardo, ser. A. no. 146, dom av den 6 december 1988;Suominen, appl. 37801/97, dom av den 1 juli 2003;Jerusalem, appl. 26958/95, dom av den 27 februari 2001;Albert and le Compte, ser. A no. 58, dom av den 10 februari 1983;Dombo Beheer B.V., appl. 14448/88, dom av den 27 oktober 1993;M.C. mot Bulgarien, appl. 39272/98, dom av den 4 december 2004