Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2012:18

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1991 s. 739;NJA 2009 s. 111;Svea hovrätts dom den 31 maj 2002 i mål B 5358-01.

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).