Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2012:39

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2005 s. 276;NJA 1939 s. 449