Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2012:41

Instans
Hovrätterna
Lagrum
SvJT 1962 ref s. 72 (nr 41)