Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2012:6

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1985 s. 477;RH 1997:43;RH 1996:30