Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2012:64

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2000 s. 273;NJA 2005 s. 586;NJA 2009 s. 519;EU-domstolens dom den 22 mars 1983 i mål 34/82, Peters, REG 1983, s. 987, svensk specialutgåva, volym 7, s. 95;EU-domstolens dom den 8 mars 1988 i mål 9/87, Arcado, REG 1988, s. 1539;EU-domstolens dom den 27 september 1988 i mål 189/87, Kalfelis, REG 1988, s. 5565, svensk specialutgåva, volym 9, s. 729;EU-domstolens dom den 17 juni 1992 i mål C-26/91, Handte, REG 1992, s. I-3967, svensk specialutgåva, volym 12;EU-domstolens dom den 27 oktober 1998 i mål C-51/97, Réunion européenne m.fl., REG 1998, s. I-6511;EU-domstolens dom den 11 januari 1990 i mål C-220/88, Dumez France och Tracoba, REG 1990, s. I-49;EU-domstolens dom den 5 februari 2004 i mål C-265/02, Frahuil, REG 2004, s. I-1543