Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:12

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2007 s. 201