Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:16

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1992 s. 263;NJA 1976 s. 667;NJA 2008 s. 890;NJA 2009 s. 244