Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:35

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1990 s. 166;Europadomstolens avgörande den 21 juni 2012 i målet Olsby mot Sverige (ECHR 36124/06)

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).