Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:43

Instans
Hovrätterna
Lagrum
RH 2007:83;NJA 1950 s. 529