Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:52

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2012 s. 535