Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:58

Instans
Hovrätterna
Lagrum
Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 27 december 2012 i mål B 2015-12, publicerad i Norstedts Juridik, Juridik Idag