Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:60

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1984 s. 334 I och II;NJA 2010 s. 206;NJA 2012 s. 905 I och II