Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:61

Instans
Hovrätterna
Lagrum
Göta hovrätts dom den 13 april 2012 i mål B 737-12 och B 1023-12;Svea hovrätts dom den 31 maj 2012 i mål B 10191-11