Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2013:64

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2001 s. 93;NJA 2013 s. 51;NJA 2013 s. 909