Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2014:23

Instans
Hovrätterna
Lagrum
RH 2006:71;NJA 1989 s. 12