Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2014:31

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1992 s. 108;NJA 1998 s. 512 särskilt på s. 518 f;NJA 2005 s. 348 I och II;NJA 2011 s. 675 p. 27;NJA 2011 s. 799 p. 23;NJA 2012 s. 650 p. 6;NJA 2012 s. 849 p. 4-6;NJA 2013 s. 321 p. 4-6 och 10;RH 2006:61;RH 2011:29