Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2014:39

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1996 s. 751;NJA 2008 s. 470