Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2014:40

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1990 s. 585;NJA 2006 s. 599;RH 2011:67