Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2014:52

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1993 s. 182;NJA 1995 s. 631;RH 1999:131;RH 2001:10