Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2015:26

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2008 s. 359;NJA 2009 s. 485