Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2015:33

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1997 s. 315;NJA 1997 s. 572;NJA 1999 s. 334