Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2015:36

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1977 s. 735;NJA 2004 s. 204