Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2015:66

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2003 s. 586;NJA 2012 s. 650