Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2016:22

Instans
Hovrätterna
Lagrum
RBD 8:1984;RBD 19:1994;RH 2004:47