Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2016:38

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1998 s. 400;Högsta domstolens mål Ö 5651-09, beslut 2010-03-12;RH 2010:70