Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2016:4

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1986 s. 604;RH 1997:20