Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2016:41

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1929 s. 160;NJA 1975 s. 507;NJA 1992 s. 55;RH 2010:25