Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2016:43

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1994 s. 48