Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2016:45

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1999 s. 788;RH 1993:109;Svea Hovrätt, beslut 2012-10-05, mål nr B 7342-12;Hovrätten för Västra Sverige, beslut 2015-12-07, mål nr B 1399-15

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).