Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2017:1

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1976 s. 627;NJA 1980 s. 188;NJA 2013 s. 22