Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2017:19

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1992 s. 607;NJA 1993 s. 302 I och II;NJA 1997 s. 166;NJA 2013 s. 100