Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2017:27

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1990 s. 808;NJA 2012 s. 464