Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2017:34

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1981 s. 780;RH 2013:9 I