Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2017:37

Instans
Hovrätterna
Lagrum
EU-domstolens dom 2009-04-02 i C 459/07;EU-domstolens dom 2010-04-29 i C 230/08;RH 2002:33;Hovrätten för Västra Sveriges dom 2010-02-15 i mål B 1053-10

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).