Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2017:39

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2000 s. 150;Trafikskadenämndens cirkulärreferat 1-2014, dnr 1652-2013