Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2017:9

Instans
Hovrätterna
Lagrum
Svea hovrätts beslut den 11 februari 2010 i mål nr ÖH 2340-09