Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2018:22

Instans
Hovrätterna
Lagrum
Europadomstolens domar i målen Pélissier och Sassi mot Frankrike, dom 1999-03-25, och IH m.fl. mot Österrike, dom 2006-04-20, jfr NJA 2004 s. 757;Stefan Lindskogs särskilda yttrande i NJA 2011 s. 524, p. 6 och 8;NJA 2013 s. 1130

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).