Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2018:25

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1989 s. 570;NJA 2001 s. 563;NJA 2005 s. 407;Europadomstolens avgörande Allen v. the United Kingdom, [dec.] no. 76574/01, ECHR 2002-VIII

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).