Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2018:44

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1992 s. 299;NJA 2002 s. 322;NJA 2004 s. 682;NJA 2006 s. 491;Svea hovrätts domar den 20 december 2013 i mål B 10418-13 och den 20 december 2017 i mål B 10294-17

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).