Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2019:14

Instans
Hovrätterna
Lagrum
Svea hovrätts dom den 8 mars 2017 i mål nr B 349-17