Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2019:16

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2016 s. 1143;NJA 2018 s. 378;NJA 2018 s. 634