Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2019:3

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2012 s. 826;NJA 2014 s. 139 I-IV;RH 2016:69