Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2019:4

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1993 s. 324;NJA 2002 s. 142;NJA 2004 s. 397;NJA 2008 s. 826;NJA 2012 s. 377;NJA 2013 s. 242;NJA 2013 s. 632