Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2019:7

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2015 s. 1008;NJA 2014 s. 559;RH 2018:21