Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RK 2009:3

Instans
Kammarrätterna
Lagrum
Kammarrättens i Stockholm dom den 7 maj 2007 (mål nr 7499-06)