Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RK 2010:3

Instans
Kammarrätterna
Lagrum
EU-domstolens avgörande den 24 april 2008 i mål C-55/06, Arcor AG & Co. KG mot Förbundsrepubliken Tyskland;RK 2009:1;Kammarrättens i Stockholm dom den 4 december 2007 i mål nr 7493-06 m.fl.

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).