Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RK 2012:2

Instans
Kammarrätterna
Lagrum
RK 2010:3;RK 2011:1;NJA 1995 s. 41